Ysgol Glanwydden

Care · Respect · Effort · Success Gofal · Parch · Ymdrech · Llwyddiant

Ffordd Derwen, Bae Penrhyn, Conwy, LL30 3LB

01492 540798

pennaeth@glanwydden.conwy.sch.uk

Staff

 

Pennaeth/Head teacher :
Mr John Paul Jones

Athrawon Meithrin a Derbyn/Nursery and Reception Teachers :
Mrs Einir Roberts

Mrs Naomi Edwards 

Athrawon Blwyddyn 1 a 2/Year 1 and 2 Teachers :
Mrs Glena Humphrey (Pennaeth Cynorthwyol/Assistant Headteacher)

Mrs Stephanie Cassidy

Mrs Naomi Southall-Jones 

Athrawon Blwyddyn 3 a 4/Year 3 and 4 Teachers :
Mrs Delyth Jones

Mrs Karen Thomas

Mr Rhys Humphreys 

Athrawon Blwyddyn 5 a 6/Year 5 and 6 Teachers :
Mrs Caroline Williams (Pennaeth Cynorthwyol/Assistant Head teacher)

Ms Sian Wheway

Mr Steffan Tomos

Mr Matthew Baker

Athro Gwyddoniaeth ac Addysg Gorfforol/Science and Physical Education Teacher :
Mr Delwyn Thomas

Athro Rhan Amser/Part time Teaching Staff:
Mr Matthew Baker

 

Cymorthyddion Dosbarth/Teaching Assitants :
Mrs Alison Forbes

Ms Eirlys Jones

Mrs Bethan Jones

Mr Matthew Baker

Miss Nerys Jones

Ms Rhian Williams

Mrs Sian Williams

Mrs Kathryn Rogers

Mrs Emma Whittle

Mrs Iona Goldsmith

Staff Gweinyddol/Admin Staff :
Mrs Nesta Williams

Mrs Nerys Jones

 

Staff Ategol/Support Staff :
Mr Scott Lettis  (Gofalwr/Caretaker)
Ms Gaynor Pinkerton (Glanhawraig Mewn Gofal/Cleaner in Charge)
Mrs Donna Goodrich (Cogydd/Cook)
Mrs Elaine Outten (Staff Arlwyo/Catering Staff)
Mrs Wendy Algieri (Staff Arlwyo/Catering Staff)
Mrs Debbie Knowles (Staff Arlwyo/Catering Staff)
Mr Gareth Williams (Glanhawr/Cleaner)