Ysgol Glanwydden

Care · Respect · Effort · Success Gofal · Parch · Ymdrech · Llwyddiant

Ffordd Derwen, Bae Penrhyn, Conwy, LL30 3LB

01492 540798

pennaeth@glanwydden.conwy.sch.uk

Oriel Ysgol / School Gallery

 Twrnament Rygbi Tag

Tag Rugby Tournament

 

Lluniau o'r ysgol

Pictures of the school

 

Astudio Plu Eira


Mae'r tywydd oer wedi rhoi cyfle i ni astudio yn yr awyr agored. Dyma ddisgyblion Bl 5 a 6 yn edrych ar blu eira ar ol astudio cymesuredd yn y gwersi Mathemateg. Roedd hefyd cyfle i drafod adwaith cildroadwy bywyd yn yr arctig ac ardaloedd oer y byd.

Studying Snow Flakes


The cold weather has given us an opportunity to study in the open air. Here are Year 5 & 6 pupils looking at snowflakes after a Maths lesson on Symmetry. We also discussed reversable reactions and life in the Arctic and the World's Cold Regions.

Oriel Ysgol / School Gallery