Ysgol Glanwydden

Care · Respect · Effort · Success Gofal · Parch · Ymdrech · Llwyddiant

Ffordd Derwen, Bae Penrhyn, Conwy, LL30 3LB

01492 540798

pennaeth@glanwydden.conwy.sch.uk

Llywodraethwyr / Governors

 

 

Dyma adran Y Llywodraethwyr ar wefan yr ysgol.
Yma byddwn yn postio gohebiaeth a pholisïau ar gyfer eich gwybodaeth.  

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â'r Llywodraethwyr yn uniongyrcholdrwy swyddfa'r ysgol.

Mae'r dogfennau wedi eu hatodi ar waelod y dudalen.

This is the Governors' section of the school website.

Here we will be posting correspondence and policies for your information.

If you have any questions please contact the Governors directly via the school office.

Documents are attached at the bottom of the page.

Y Llywodraethwyr yw:-  

The School Governors are:-  

Mr. Dafydd Williams,   Chairperson

Mrs. Elaine Gelling,       Headteacher

Mrs C. Williams,            Staff/Co-opted

Mrs. G. Humphrey,       Staff

Mr. R. Humphreys,       Staff

Ms. Rhian Williams,      Non-teaching Staff

Cllr. Mark Pavey,            LEA

Mr. Glynne Davies,        LEA

Cllr. Carol Beard,           Local Council

Mr. Andy Barlow           Parent

Mrs. Fiona Bell,              Parent

Mrs. Sasha Townend,   Co-opted

Mrs. Heather Morgan,  Co-opted

Miss Angharad Blears,  Co-opted

Mrs Jenny Jones,             Parent