Ysgol Glanwydden

Care · Respect · Effort · Success Gofal · Parch · Ymdrech · Llwyddiant

Ffordd Derwen, Bae Penrhyn, Conwy, LL30 3LB

01492 540798

pennaeth@glanwydden.conwy.sch.uk

Ymholiad / Enquiry

 

Os rydych angen gwybodaeth benodol yna defnyddiwch y ffurflen isod. Efallai eich bod yn riant gyda phlentyn fydd yn oed ysgol yn fuan, neu rydych yn newydd i'r ardal. Bydd raid i chi roi cyfeiriad, rhif ffôn neu gyfeiriad ebost fel y gallwn gysylltu. Diolch yn fawr. If there are any aspects of our school you would like to enquire about please use the form below. Perhaps you are a parent with a child approaching school age or moving to the area? You must enter at least an e-mail address phone number or postal address so that we can contact you. Thank you for enquiring, we hope we can be of assistance.

Ffurflen gysylltu

Contact Form